บ้านสวนแผ่นดินแม่ เดิมที่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีบริเวณนี้เรียกว่าว่า ไผ่ตาพุด ที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าบริเวณโดยรอบจะมีแต่ต้นไผ่เป็นจำนวนมาก พอถึงหน้าน้ำท่วมประมาณเดือนกันยายน-ธันวาคมของทุกปี บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะถูกน้ำท่วมหมด หรือแต่ ไผ่ตาพุดเท่านั้นที่น้ำไม่ท่วม สาเหตุที่ไม่ท่วมเพราะพื้นที่ บริเวณไผ่ตาพุด จะเป็นโคกบางเป็นเนินบาง ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า บริเวณนี้จะมีต้นไผ่เป็นจำนวนมาก ขึ้นเป็นก่อๆ หลายก่อ ทำให้ดินบริเวณโคนต้นไม้ไม่ถูกน้ำเซาะไปเหมือนสถานที่ต่างๆ

 
         บริเวณบ้านส่วนแผ่นดินแม่แห่งนี้ สมัยก่อน ยังเป็นสถานที่เป็นด่านเก็บค่า วัว/ควาย ข้ามแม่น้ำท่าจีนด้วย เพราะลักษณะพื้นที่บริเวณท่าน้ำหน้าบ้านจะแคบมากกว่าบริเวณที่อื่นๆ เพราะสถานที่อื่นๆ เวลาน่าน้ำท่วม น้ำเหนือที่ไหลผ่านมาจากตอนบน จะกัดเซาะริมตลิ่งทำให้แม่น้ำกว้างขึ้นเลยๆ ทำให้ไม่เหมาะแก่การให้วัว/ควาย ข้ามแม่น้ำ และที่ที่สำคัญเวลาน่าน้ำท่วมที่อื่นๆท่วมหมด แต่ที่บ้านสวนแผ่นดินแม่ไม่ท่วม จึงเหมาะให้ วัว/ควาย มาพัก และรอเวลาข้ามฝากไปอีกฝั่งของแม่น้ำ  
 
 
         ทำไมเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านสวนแผ่นดินแม่ เนื่องจากกาลเวลาผ่านไป วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็เปลี่ยนไป เช่น อาชีพ จากทำนาอย่างเดียว ก็เริ่มมีการทำสวนผลไม้ เพราะพื้นที่เหมาะสม น้ำไม่ท่วม จึงมีการเริ่มปลูกผลไม้มากขึ้น และผลไม้ที่ปลูกก็จะเป็น มะม่วงชนิดต่างๆ เช่น มะม่วงอกร่อง/มะม่วงเขียวเสวย และเมื่อถึงช่วงมะม่วงออกผล ชาวบ้านสวนแผ่นดินแม่ก็นำใส่เรือ ล่องขายตามแม่น้ำท่าจีน ทำให้คนบริเวณใกล้เคียงเรียกว่าคนที่บ้านสวนแผ่นดินแม่ ว่าเป็นชาวสวนเพราะปลูกสวนผลไม้ ชนิดต่างๆ ส่วนที่เรียกว่า บ้านส่วนแผ่นดินแม่ก็เพราะ พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นของแม่โสภา พันธุ ที่ได้รับมรดกมาจากต้นตระกูล ทับทิมทอง คือ คุณผาด ทับทิมทอง ซึ่งปัจจุบัน ที่บ้านสวนแผ่นดินแม่ ก็มีทะเบียนประวัติบ้านส่วนแผ่นดินแม่ ไว้ให้เยี่ยมชมตลอดเวลา  
 
       สถานที่ตั้งบ้านสวนแผ่นดินแม่ ด้านหน้าติดกับแม่น้ำท่าจีน ด้านหลังติดกับถนนใหญ่ ขนาด 4 เลน อย่างดี ลักษณะที่สำคัญอีกอย่างก็คือ แม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านหน้าบ้านสวนแผ่นดินแม่ เคยเป็นแม่น้ำที่ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นครั้งที่สอง ซึ่งเป็นสถานที่พักแรมค้างคืนคือวัด แก้วตะเคียนทองไม่เกิน
3 กิโลเมตร เมือเดินทาง ทางน้ำ ซึ่งวัดดังกล่าวยังมีสิ่งของที่ รัชกาลมอบให้เป็นของที่ระลึก หลายอย่างเช่น เรือพระที่นั่ง หรือสิ่งของใช้ระหว่างเสด็จประพาสต้น
       อนึ่ง บริเวณโดยรอบในระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ยังมีวัดต่างๆ อีกมากมาย เหมาะแก่ไหว้บูชาพระ 11 วัด ได้แก่วัดดังต่อไปนี้ วัดแก้วตะเคียนทอง / วัดใหม่พิณสุวรรณ / วัดชีปะขาว / วัดเจ้าขาว / วัดป่าพฤกษ์ / วัดสุขเกษม / วัดดารา / วัดบางใหญ่ / วัดบางเลน / วัดอาน 2/ วัดบางแม่หม้าย
 
     
         สถานที่น่าท่องเที่ยวโดยรอบบริเวณบ้านสวนแผ่นดินแม่ในระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย  
     
 
1. วัดชีปะขาว แวะไหว้เจ้าแม่กวนอิน องค์สูงขนาดประมาณ 19 เมตร
 
     
 
2. วัดเจ้าขาว แวะชมอุทยานมัจฉา บริเวณหน้าวัด พร้อมให้อาหารปลาจำนวนมาก
 
     
 
3. วัดป่าพฤกษ์ แวะชมอุโบสถ อายุมากว่าสามร้อยปีและชมอุทยานมัจฉาบริเวณหน้าวัดแห่งที่สอง
 
     
 
4. วัดสุขเกษม แวะสักการบูชา หลวงพ่อโต และพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ และให้อาหารนกพิราบ พร้อมถวายสังฆทานกับเจ้าอาวาส
 
     
 
5. วัดอาน เป็นวัดร้าง อายุมากกว่าสามร้อยปี ปัจจุบันไม่มีพระอยู่แล้ว แต่ชาวบ้านยังบูรณะเหมือนเดิม
 
     
 
6. ตลาดร้อยปี เก้าห้อง แวะเยี่ยมชมตลาดร้อยปี และซื้อของที่ระลึก
 
     
 
7. ชุมชมบางแม่หม้าย แวะเยี่ยมชมสินค้าประจำตำบล ที่ชาวบ้านทำมาจากฝีมือตนเอง เช่น ไม้กวาดหวาย
 
     
 
8. ร้านสาลีแม่บ๋วย ร้านจำหน่ายสาสีที่อร่อยที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมซื้อของที่ระลึก
 
     
 
 
 
Home    |    About us    |    Accommodation    |    Tour Programs    |     Booking Form    |    Attractions & Activities
News & Events    |    Photo Gallery    |    Location Map    |    Contact us
Copyright © 2009 E-sat-thai All Rights Reserved.